Κατηγορία:
Web

Τι μας ζητήθηκε:
Η Spring to Winter είναι μία νέα εταιρεία
Αρχιτεκτονικής Κήπου με φρέσκες ιδέες και
όρεξη για δημιουργία. Η τριμελής ομάδα της
εταιρείας μας πλησίασε με σκοπό τη
δημιουργία της Ιστοσελίδας τους, γνωρίζοντας
την αγορά και τις ανάγκες τους μας
κατατόπισαν στο πλάνο τους, γιατί ως αρχή
τους αλλά και δική μας είναι πως η σωστή
συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα το καλύτερο.
Επίλυση:
Βασιστήκαμε στο ύφος του ήδη υπάρχοντος
Λογοτύπου στην χρωματική παλέτα μας και
δημιουργήσαμε μία πλήρως δυναμική
Ιστοσελίδα σχεδιασμένη σε Joomla. Το Spring
to Winter ανανεώνεται συχνά με νέο
περιεχόμενο και διαθέτει αναλυτική αναφορά
όλων των φυτών όπως και το "Βοηθό
Κηπουρού" που μπορεί να σας κατατοπίσει
σε τεχνικές και φυτά.Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα Spring to Winter:
www.springtowinter.gr