Κατηγορία:
Print

Τι μας ζητήθηκε:

Stefan Sagmeister, ένα από τα μεγαλύτερα
κεφάλαια του παγκόσμιου Design! Οι
απαιτήσεις απλές..Παρουσιάστε το έργο
του με τέτοιο τρόπο που να χαρακτηρίζεται
ως Designer.

Επίλυση:

Η λύση ήρθε μέσα από τα ίδια του τα έργα
και την δουλειά του ως designer.
Πρωτοπόρος και ευρηματικός στον τρόπο
που χειριζόταν την τυπογραφία είτε μέσα
από παγκόσμια γνωστές δουλειές όπως
την χάραξη γραμμάτων στο σώμα του είτε
διαφόρων άλλων. Με συνδετικό κρίκο το
ξυράφι το οποίο αποτελεί απαραίτητο
στοιχείο της δουλειάς μας το έργο του
αποτυπώθηκε σε χαρτιά με κοπτικό
ξυραφιού χαρακτηρίζοντας την πορεία
του.