Κατηγορία:
Posters

Τι μας ζητήθηκε:

Πειραματισμός και design τι καλύτερο;
Στην πρώτη περίπτωση μια αφίσα για το
πως νιώθουμε εμείς, το Παρίσι και τι συναισθήματα μπορεί να σου δημιουργήσει
μια φωτογραφία. Στη δεύτερη περίπτωση
μια διαφορετική εκδοχή της λέξης graphic
με στοιχεία ελληνικής τυπογραφίας.

Επίλυση:
-