Κατηγορία:
Posters

Τι μας ζητήθηκε:

Παγκόσμιος διαγωνισμός Positive Posters
με θέμα την αισιοδοξία και πως μερικοί
άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα μισοάδεια
ή μισογεμάτα.

Επίλυση:

Η απεικόνιση είναι ξεκάθαρη και στις δύο
περιπτώσεις χρησιμοποιώντας στην μία
περίπτωση το σύμβολο του “μείον” για να
δημιουργήσει ένα θετικό το “σύν” και
στην δεύτερη περίπτωση μια αφίσα όπου
στο ένα μέρος είναι γεμάτη τυπογραφία ενώ
στην άλλη πλευρά το αντίθετο, ένα μήνυμα
στο πως την αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι
είτε γεμάτη είτε άδεια.