Κατηγορία:
Logo & Web

Τι μας ζητήθηκε:
Η Ιστοσελίδα Gonimigi.gr είναι ένα νέο εργαλείο για κάθε πολίτη και επαγγελματία, του δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στον πολυάριθμο κατάλλογο των ελλήνων παραγωγών. Με μία σύντομη περιήγη μπορεί να ανακαλύψει ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα από κάθε γωνιά της χώρας.
Επίλυση:
Το λογότυπο είναι χειρόγραφο, παραπέμποντας στη σκληρή χειρονακτική εργασία των ελλήνων παραγωγών για να προσφέρουν σε όλους μας τα πλούσια προϊόντα της γης μας.

Όσο για την ιστοσελίδα, αποτελεί ένα σύγχρονο δυναμικό site με μεγάλες δυνατότητες. Το Design είναι αφιερωμένο στο ελληνικό στοιχείο με δυνατές αναφορές στα ίδια τα ελληνικά προϊόντα. Κρατήσαμε απλή δόμηση για να είναι εύκολη η χρήση από όλο το κοινό χρηστών διαδικτύου.


Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα Gonimi Gi:
www.gonimigi.gr