Κατηγορία:
Posters

Τι μας ζητήθηκε:

Παιχνίδι και μίξη χρωμάτων. Η ίδια ακριβώς
απεικόνιση και πως το ανθρώπινο μάτι μπορεί
να αντιληφθεί το ίδιο πράγμα με τόσους
διαφορετικούς τρόπους.

Επίλυση:
-