Κατηγορία:
Posters

Τι μας ζητήθηκε:

Για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS
ζητήθηκε σχεδιασμός αφίσας που να
προτρέπει τον κόσμο στην προφύλαξη
αλλά και στην ενημέρωση απέναντι σε
αυτήν την μάστιγα.

Επίλυση:

Το μήνυμα είναι απλό.